پروتئین

پروتئین از لغت يوناني پروتئوس به معناي اولين و مهمترين اقتباس شده است. در دوچرخه سواری هم تغذیه نقش مهمی دارد و نیز جزئی از رژیم غذایی هستند که ورزشکاران رشته دوچرخه سواری باید به آن توجه کنند.

ساختار آن از اسيدهاي آمينه تشكيل يافته است. در واقع پروتئين هاي موجود در بدن انسان از 20 نوع اسيد آمينه مختلف ساخته شده اند.

اسيدهاي آمينه به دو دسته ضروري و غير ضروري تقسيم ميشوند.

پروتئین ها حدود پانزده درصد از انرژی روزانه بدن را تامین میکنند.

نوزده الی بیست درصد وزن بدن را تشکیل داده و در : (( نیمی در عضله، استخوان و غضروف و در پوست و مایعات )) موجود هستند.

میزان نیاز هشت گرم برای هر کیلوگرم از وزن بدن است.

نقش :
– ساختمتن سلولی
– آنزیمها
– ژنها
– پروتئین های انتقال دهنده o2
– پروتئین های انقباضی ( اکتین و میوزین )
بی دلیل نیست که به آنها اساس زندگی میگویند.

نیاز به این ماده حیاتی در موارد زیر افزایش میابد :
. رشد
. افزایش واکنشهای متابولیسمی
. بیماریهای عفونی
. سوختگی ها
. التیام زخمها

ساختمان :

ساختمان پروتئین ها علاوه بر H.O.C شامل شانزده درصد نیتروژن است، همچنین از اجزای ساختمانی اسدهای آمینه به حساب می آید، بیست اسید آمینه موجود در بدن که از ترکیب آنها بیش از 3000 نوع پروتئین میسازد.

نقش پروتئین ها در بدن :
الف – تامین رشد و تهیه بافت های جدید : برای تامین رشد باید میزان اسیدهای آمینه موجود در سلول باید بیش میزان پروتئین مورد نیاز برای حفظ حالت طبیعی ارگانهای بدن باشد.
اگر اسیدهای آمینه در سلول در دسترس نباشند، حجم در کل بدن کم و در نتیجه وزن بدن کاهش می یابد.

ب – ساختن ترکیبات ضروری و نگهداری بافتها :
ترکیبات مثل : هورمون انسولین، آدرنالین و تیروکسین
هموگلوبین، که یک ماده پروتئینی جهت حمل O2 در خون است.

پروتئین ها در ورزش

زمانی که به عنوان منبع Miantenance انرژی به کار رود، پروتئین در رشد، نگهداري وترميم بافتهاي بدن دخالت دارد.
برخلاف كربوهيدراتها يك سوخت گرانبها و كمبازده به شمارميآيد. ازآنجهت گرانبها محسوب ميشودكه به خاطرمصرف شدن به عنوان سوخت،پروتئين نخست بايد به كربوهيدرات يا چربي تبديل شود كه مستلزم صرف انرژي و توليد سموم است.
شما براي دفع سموم آب را از دست مي دهيد كه مي تواند به كم آبي (دهيدراسيون) منجر شود كه خطري براي ورزشكاران است.از آن جهت كم بازده است كه استفاده از پروتئين به منظور تأمين انرژي با نقش اوليه پروتئين يعني رشد،نگهداري وترميم بدن سازگارنيست.