انواع رشته های دوچرخه سواری

توضیح کاملی در خصوص انواع رشته های دوچرخه سواری

– کورسی که شامل پیست و جاده میشود.

– کوهستان شامل دانهیل و کراس کانتری میشود.

تریال

BMX

در نظر داشته باشید که دوچرخه ها از نظر نوع و شکل ظاهری با هم تفاوت دارند.


کورسی:

استقامت و مسابقات تور که شامل تورهای یک مرحله ای و چند مرحله ای است.

تایم تریل انفرادی و تیمی

کریتریوم


پیست:

انواع پیست : چوبی ، پیست سیمانی و پیست آسفالت

– اندازه های پیست : 200 الی 250 متر ، 333/33 متر – 285/714 متر و 400 متری

– پیست حالت بیضی داشته و دارای شیب میباشد که دوچرخه سوار هنگام کاهش سرعت از شیب پیست بهره مند میگردد.

مشخصات پیست:

– اولین خط اندازه گیری خط مشکی ( خط اندازه ) است که اندازه آن از منطقه ممنوعه بیست سانتیمتر است.

– دومین خط اندازه گیری خط قرمز است که اندازه آن از زیر خط مشکی تا بالای خط قرمز 70 سانتی متر است.

– سومین خط، خطی است به نام خط آبی ( استایر ) و فاصله آن از زیر خط مشکی ( یک سوم ) عرض پیست است.

– پهنای خط فوتو فینیش 72 سانتی متر است.

– اندازه منطقه ممنوعه ( یک دهم ) عرض پیست است.


رشته های پیست:

دویست متر
هزار متر
تعقیبی انفرادی و تیمی
دور امتیازی
دور حذفی ( جزء رشته های اومنیوم نیز هست )
– تیم اسپرینت
کایرین
– اسکرچ
– مدیسون
– اومنیوم

ما سعی کردیم تا حد امکان به صورت خلاصه و مفید اقدام به معرفی رشته های دوچرخه سواری در انواع موارد بپردازیم !! گاها بعضی از توضیحات بسیار خلاصه است از اینرو که توضیحات اضافی موجب خستگی خواننده شده و تنها نیاز است که تا اطلاعاتی کلی در خصوص آن رشته ورزشی خاص به خواننده داده شود ! اما بعضی از رشته ها !! به دلیل پرطرفدار بودن در بین عامه و مردم نیاز است که توضیحات کامل تر و جامع اری در خصوص آنها داده شود به همین دلیل سعی کردیم تا حد امکان شما را از جزئیات کامل آن رشته ورزشی آگاه کنیم !

کورسی
آذربایجان غربی – تکاب