کویر مرکزی ایران

کویر مرکزی ایران وسعت نسبتا زیادی از خاک کشور ایران را در بر گرفته، بنابراین برای انجام برنامه های دوچرخه سواری مسیرهای متفاوتی وجود دارد، از جمله روستاها و شهرهای مهم و توریستی این منطقه میتوان به روستای مصر، گرمه ، شهر خور و … اشاره کرد.

اما برنامه دوچرخه سواری که در سال 1397 اجرا شد، به مرکزیت شهر فرخی در استان اصفهان بود، پس از رسیدن به شهر فرخی و آماده شدن به سمت چوپانان حرکت کرده و پس از طی مسافتی حدودا هشتاد کیلومتری و بعد از چوپانان به روستای آشتیان رسیده و شب را در اقامتگاه بومگردی در یک خانه زیبای روستایی به صبح رساندیم، بعد از خوردن صبحانه از کویر و رمل های زیبای منطقه بازدید کرده و سپس به سمت روستای عروسان گلستان حرکت کردیم، طول مسیر هشتاد و پنج کیلومتر و جزء چند کیلومتر آخر الباقی از شیب مثبت برخوردار است.

روز سوم از روستای عروسان گلستان خداحافظی کرده و پس از گذشتن از روستای اردیب و … و همچنین شهر خور مجددا به شهر فرخی برگشتیم، طول مسیر هفتاد و سه کیلومتر بوده که نسبت به مسیرهای دو روز قبل از شیب کمتری برخوردار است، پس از رسیدن به فرخی و استراحت شبانه، خودمان را برای چالش برانگیزترین مسیر برنامه آماده کردیم، روز چهارم از فرخی حرکت کرده و به سمت روستای محمد آباد حرکت کردیم، طول مسیر حدودا شصت کیلومتر است، که حدودا دو سوم آن خاکی و الباقی آسفالت میباشد.

این برنامه جزء برنامه های سنگین بوده که نیاز به آمادگی جسمانی مناسبی دارد، باید توجه داشت که مثل همیشه وسایل تعمیر دوچرخه، تنقلات، غذا و آب کافی ، وسایل کمک های اولیه و … از ملزومات برنامه است، نکته مهم در این برنامه رعایت اصول ایمنی در جاده ها برون شهری میباشد، به دلیل کم عرض بودن جاده ها و تردد وسایل نقلیه بزرگ امکان بروز حادثه نیز میباشد.

کویر مرکزی ایران

کویر مرکزی ایران

کویر مرکزی ایران

کویر مرکزی ایران