ویتامین ها

برای اولین بار دانشمندی به نام فارک از دانه برنج ماده ای بلور مانند را استخراج کرد که در درمان بیماری بری بری موثر بود، و چون از ماده AMINE تشکیل شده بود، و برای بقای زندگی بشر به مصرف میرسید، فانک آن را ویتامین مشتق از نام Vita به معنای حیات نامید.

با مطالعات بیشتر انواع ویتامین های موجود در غذا کشف و به دو دسته محلول در چربی و محلول در آب طبقه بندی شدند.

ویتامین یا همان مواد زندگی بخش مولکولهای آلی هستند که به مقدار اندک در مواد غذایی وجود داشته و برای سوخت و ساز بدن ضروری هستند، ویتامین های ضروری توسط بدن ساخته نمیشوند و باید توسط مواد غذایی تامین گردند.
از آنجائیکه با خوردن یک غذای خاص و یا دسته ای از آنها نمیتوان همه ویتامین ها را تامین کرد، پس توصیه میگردد که همه نوع مواد غذایی در رژیم غذایی گنجانده شود.

ویتامین، به طور طبیعی، در سبزیجات و میوه های تازه به وفور یافت می شود . علم پزشکی نیز ترکیب ساخت ویتامین های مصنوعی را کشف کرده است.

ویژگیهای ویتامین ها را می توان چنین بیان کرد :

— ساز ویتامینها از راه مواد غذایی به بدن برسند. .نیاز روزانه بدن به این ترکیبات به اندازه ای است که بدون آنها تولید انرژی ناممکن است.
— از ترکیبات سازنده سلولهای بدن نیستند و عمل سازندگی را به عهده ندارند.
— برای انجام واکنش های سوخت و سازی سلول های بدن و رشد طبیعی آنها ضروری اند.
— فقدان آنها در برنامه غذایی و یا اختلال در روند جذب آنها موجب پیدایش آشفتگی های سوخت و سازی و بروز بیماریهای خاص می شود.

ویتامین ها و ورزش :

نياز شما به ويتامين و املاح زماني كه انرژي بيشتري مصرف کنید افزایش می یابد.كه به .بسياري ازويتامين هاي خانواده B که به بدن درسوختن كربوهيدراتها كمك ميكنند درغلات وحبوبات يافت ميشود.ويتامينهاي خانواده B كه به پردازش پروتئيني ها ياري ميرسانند درفراورده هاي گوشتي ولبني وجود دارند، بنابراين شما ميتوانيد ازطريق خوردن بيشتراين غذ اب ايك تير دونشان بزنيد وافزايش نيازخود به انرژي رارفع كنيد.