مسابقات استقامت و تور

مسابقات استقامت و تور به شکل زیر است :

– این مسابقات شامل مسابقات یک روزه و چند روزه یا چند مرحله ای است که حداکثر مسافت مسابقه برای بزرگسالان 240 کیلومتر و میانگین 180 کیلومتر برای جوانان 120 کیلومتر و میانگین 100 کیلومتر و برای بانوان بزرگسال 130 کیلومتر و میانگین 100 کیلومتر برای دختران جوان 80 کیلومتر و میانگین 60 کیلومتر است.

– حداکثر نمایش غیر واقعی مسابقه استقامت 10 کیلومتر است و برای شروع باید از تابلوهای صفر استفاده کرد.

– از محل استارت واقعی و بعد از طی مسیر 50 کیلومتر و 20 کیلومتر مانده به آخر مسابقه میتوان از تغذیه استفاده کرد ( توضیح اینکه این مسافت با توجه به شرایط مسابقه و آب و هوا قابل تغییر است ).

– در مسابقات تور جوانان به مدت 6 روز یک مرحله استراحت و برای بزرگسالان برای هر ده روز یک روز استراحت در نظر میگیرند.

– ورزشکاران باید از دو شماره در پشت استفاده کنند.

استقامت
در مسیر یزد

– 100 متر و 300 متر قبل از خط پایان مسابقات باید مورد حفاظت قرار گیرد و بعضا در مسابقات جهانی به طول 400 متر و ارتفاع 2 متر توری استفاد خواهند کرد.

– پیراهن های تور : طلائی – سبز -قرمز ( خال خالی ) – صورتی و سفید میباشند که هر کدام طبق قوانین مربوطه به ورزشکاران تعلق میگیرد.

– تیم های شرکت کننده موظف هستند 15 دقیقه قبل از شروع مسابقه در محل حاضر باشند.

– در سر بالائی ها و سر پائینی ها و پبچ های تند از دادن تغذیه خودداری نماییم.

– ورزشکاران قبل از شروع هر مرحله از تور باید محل تعیین شده را امضاء نمایند.

– دفترچه امضاء یک ساعت قبل از شروع مسابقه آماده امضاء میباشد و 10 دقیقه مانده به استارت جمع میشود.

– پس از عبور دوچرخه سواران از خط پایان نفر اول باید برای آزمایش دوپینگ حاضر گردد ( نفرات 2 و 3 و 4 میبایست بعد از 20 دقیقه آماده باشند).