دو اصل مهم تمرینات ورزشی

برای ارتقاء تناسب اندام و یا فاکتورهای آمادگی جسمانی (قدرت، استقامت، سرعت، چابکی، انعطاف پذیری، تعادل) باید بار اضافی را هم افزایش دهیم.

اصل بار اضافه 

اصل بار اضافه می‌گوید، فشار یا بار بیشتر از حد طبیعی روی بدن برای سازگاری با تمرینات حتی دوچرخه سواری لازم است.

یعنی برای ارتقاء تناسب اندام و یا فاکتورهای آمادگی جسمانی (قدرت، استقامت، سرعت، چابکی، انعطاف پذیری، تعادل) باید بار اضافی را هم افزایش دهیم.

♦️مثال)برای بالابردن قدرت یک عضله، باید با افزایش بار به‌صورت تدریجی، آن را تحت فشار قرار دهیم.

♦️مثال)برای افزایش استقامت، عضلات باید زمان بیشتری از آنچه به آن عادت کرده‌اند کار کنند.

اصل پیشرفت تدریجی

اصل پیشرفت اشاره به این دارد که میزان بهینه‌ای برای باراضافی وجود دارد که باید به آن رسید و همچنین چارچوب زمانی بهینه‌ای که این بار اضافی باید در این چارچوب رُخ دهد. و باید بسیار به تمرینات ورزشی و در اینجا منظور ما دوچرخه سواری هست دقت زیادی گردد ! چون با ممارست و تمرین بسیار اصل پیشرفت تدریجی اتفاق افتاده و به نتیجه مطلوب میتوان رسید!
افزایش تدریجی میزان بار طی یک دوره زمانی، منجر به پیشرفت‌هایی در عملکرد ورزشی خواهد شد که آسیبی هم در بر نخواهد داشت.
اگر افزایش بار اضافی، خیلی دیر یا به‌کُندی صورت گیرد، احتمال پیشرفت بسیار کم خواهد شد و از طرف دیگر هم اگر افزایش بار اضافی خیلی سریع رخ دهد منجر به آسیب عضلانی می‌گردد.

♦️برای مثال، ورزشکاری که فقط آخرهفته‌ها و با شدت زیاد ورزش می‌کند از اصل پیشرفت تدریجی صرف‌نظر کرده و به احتمال زیاد دست آوردهای آشکاری نخواهد داشت.
♦️اصل پیشرفت تدریجی همچنین بر نیاز به استراحت و ریکاوری مناسب هم تأکید دارد. فشار مداوم روی بدن و باراضافی بدون وقفه، باعث فرسودگی و آسیب می‌شود. شما نباید تمام وقت به سختی تمرین کنید، چون این خطر وجود دارد که دچار “تمرین بیش از حد” و پسروی شوید.
تندرست باشید.

 آمادگی جسمانی
تالاب گاوخونی