دویست متر ( اسپرینت )

رشته دویست متر و یا sprint در دوچرخه سواری شامل دو مرحله مقدماتی و نهایی است.

– در دور مقدماتی ( رده بندی ) به صورت زمان گیری و انفرادی انجام میگیرد.

– مسابقات اسپرینت باید حداقل به شکل زیر صورت گیرد :

– حداقل 8 دوچرخه سوار شرکت نمایند.

– دور مقدماتی زمانی 200 متر متحرک صورت میگیرد.

– یک چهرم فینال به صورت مستقیم ( تک حذفی ) صورت میگیرد.

– یک دوم فینال به صورت 3 راندی صورت میگیرد.

– رده بندی و فینال به صورت سه راندی صورت میگیرد.

– در مسابقات قهرمانی جهان و کاپ جهانی ( sprint ) 28 نفر از دور مقدماتی به دور بعدی راه پیدا میکنند. حوادث قابل قبول در این مسابقات شامل : زمین خوردن غیر عمد، پنچر کردن و شکستن یکی از اجزاء دوچرخه است.

– این مسابقات نباید بیشتر از 3 دقیقه طول بکشد و تعداد دورها به اندازه پیست بستگی دارد.

– استارت مسابقه با استفاده از سوت است و در صورت بروز نقص فنی ( تصادف، پنچری و شکستن قطعات اصلی دوچرخه ) بر اساس تایید داور استارت مجدد داده خواهد شد.

تعداد دور ها در مسابقات 200 متر

– پیست دویست متری …………………………….. 3.5 دور مقدماتی و 3 دور نهایی

– پیست 250 متری ……………………………… 3.5 دور مفدماتی و 3 دور نهایی

– پیست 285/714 متری ………………………… 3 دور مقدماتی و 3 دور نهایی

– پیست 333/33 متری …………………………. 2.5 دور مقدماتی و 2 دور نهایی

– پیست 400 متری …………………………….. 2 دور مقدماتی و 2 دور نهایی

sprint
در کوهستان