اریتروپویتین (EPO)

اریتروپویتین (EPO)هورمونی است که به طور طبیعی هنگامی که انتقال اکسیژن پایین است، به وسیله کلیه ها تولید می شود. بنابراین هنگامی که دوچرخه سواری دچار آنمی می شود یا، در ارتفاع قرار می‌گیرد یا در معرض مونواکسید کربن ناشی استنشاق دود آلاینده ها قرار می‌گیرد،غلظتEPO در خون افزایش می‌یابد.
EPO به عنوان یک سیگنال برای مغز استخوان عمل می‌کند تا اهنگ آزاد شدن گلبول های قرمز را در بدن را افزایش دهد.
دوپینگی که انجام میشود به نام r-Hu EPO یا اریتروپویتین مصنوعی شناخته می‌شود.که به وسیله تحریک این ژن برای تولید تعداد بیشتری از گلبول‌های قرمز خون تولید می‌شود.

🔴(ورزشکارانى که اريتروپويتين مصرف مى‌نمايند، سبب تحريک خون‌سازى (اريتروپوئز) مى‌شوند و با افزايش ساخت‌وساز گلبول‌هاى قرمز، ميزان RBC را در بدن افزايش مى‌دهند و در نتيجه اکسيژن‌رسانى به بافت‌ها افزايش مى‌يابد، يعنى دقيقاً همان چيزى که ورزشکار در ورزش‌هاى استقامتى به آن نياز دارد)
📌اثرات r-HU EPO: ثابت شده است که بعد از افزایش حجم سلول های قرمز خون عملکرد استقامتی و vo2max توان هوازی را در ورزشکاران بهبود می‌بخشد.
به طور مثال: به دنبال ۴هفته تزریق r-Hu Epo در یک گروه ورزشکاران استقامتی تمرین کرده،vo2max از ۶۳/۳ تا ۶۸/۱ میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم در هر دقیقه افزایش یافت.
📌خطرات r-Hu EPO :استفاده زیاد از این ماده باعث افزایش hematocrit و افزایش ویسکوزیته خون و در ادامه باعث THICKشدن خون می‌شود،که در این حالت قلب به سختی کار می‌کند و منجر به حمله قلبی خواهد شد.
هنگامی که مصرف طولانی r-Hu EPO متوقف می‌شود،این امکان وجود دارد که تولید درونی هورمون EPOمختل شود و باعث کم خونی فرد شود.
🔴(در سال ۱۹۹۰ روزنامهٔ اکيپ نسبت به ليست بلندبالاى دوچرخه‌سوارانى که در حين دوران ورزشى يا مدت کوتاهى پس از آن بر اثر نارسائى قلب درگذشته‌اند، هشدار دارد).